Blog

Giới thiệu server SkyGen

SkyGen là một chế độ chơi mới chưa từng có tại 3FMC! Cùng nhau phiêu lưu qua các hòn đảo bay và nhặt tài nguyên để trao đổi, nâng cấp đồ hoặc đánh nhau tranh giành máy genCó nhiều sự...
Giới thiệu
0 317
Mạng xã hội