3FMC

Bộ luật chung

Những quy tắc giúp cho mọi người có trải nghiệm chơi game vui vẻ và an toàn.

Khi tham gia trò chơi và các cộng đồng của Fight For Fap, bạn phải đồng ý với những điều luật sau.

Luật chung trong game và cộng đồng

 • LC-1

Cấm hành vi quảng cảo, tuyên truyền về các server minecraft khác trong game hoặc các kênh cộng đồng.

Mọi hành vi cố tình sai phạm sẽ bị cấm vĩnh viễn khỏi game hoặc cộng đồng nơi vi phạm.

 • LC-2

Không được phép quảng cáo server 3FMC ở nơi khác mà không có sự đồng ý của người có thẩm quyền.

Mọi hành vi cố tình sai phạm sẽ bị cấm vĩnh viễn khỏi game và cộng đồng.

 • LC-3

Không được trò chuyện, đặt tên mang tính xúc phạm, bôi nhọ bất cứ một cá nhân nào.

Nên hạn chế nói tục trừ khi cần thiết. Sẽ áp dụng hình thức cấm chat nếu vượt quá giới hạn cho phép.

 • LC-4

Nghiêm cấm hành vi kích động quản trị viên trong server cũng như những người chơi đặc biệt dưới mọi hình thức.

Sẽ áp dụng hình thức cấm chat, cấm vào game hoặc cộng đồng nếu vượt quá giới hạn cho phép.

 • LC-5

Nghiêm cấm mạo danh người chơi có thẩm quyền dưới mọi hình thức.

Mọi hành vi cố tình sai phạm sẽ bị cấm vĩnh viễn.

 • LC-6

Không được phép xin xỏ đồ đạc hoặc chức vụ trong server hoặc trên group.

Có thể bị cấm chat tùy vào mức độ vi phạm.

 • LC-7

Nghiêm cấm hành vi lừa đảo dưới mọi hình thức.

Mọi hành vi cố tình sai phạm sẽ bị cấm vĩnh viễn.

 • LC-8

Nghiêm cấm tất cả hành vi buôn bán vật phẩm, tài khoản,… tất cả mọi thứ trong game bằng tiền thật dưới bất kì thức nào như thẻ cào, giao dịch qua ngân hàng, tiền mặt. Cố tình vi phạm sẽ xóa ngay mặt hàng buôn bán và khóa tài khoản nếu chống đối.

 • LC-9

Sử dụng, chế tạo, lan truyền bất kì phần mềm can thiệp vào game để gây hại cho server cũng như người chơi khác, tạo lợi ích riêng cho bản thân sẽ bị phạt tùy trường hợp. Ví dụ: Hack client, Xray Resource Pack…

Mọi vi phạm sẽ bị xử lý tùy vào mức độ nghiêm trọng và số lần lặp lại.

 • LC-10

Nghiêm cấm lợi dụng lỗ hổng của server để trục lợi mà không báo cáo lại, nếu phát hiện sẽ lập tức nhận hình phạt cấm khỏi server vĩnh viễn.

 • LC-11

Nghiêm cấm hành vi vào tài khoản của người chơi khác bao gồm người có thẩm quyền mà không có sự đồng ý.

Mọi hành vi cố tình sai phạm sẽ bị cấm tùy vào mức độ nghiêm trọng.

 • LC-12

Không nên có những hành vi gây ảnh hướng đến trải nghiệm của những người chơi khác mà trái lại với lối chơi và quy định của server.

Có thể bị xử lý hoặc không tùy vào từng trường hợp.

 • LC-13

Việc áp dụng luật phụ thuộc vào quyết định của staff.


Luật riêng của các server

Khi tham gia các cụm server, bạn vẫn cần phải tuân thủ theo luật chung của toàn Network.

Tuy nhiên, tùy từng server mà sẽ có những thay đổi riêng để phù hợp. Bạn cần phải tìm hiểu và nắm rõ những thay đổi này và thực hiện theo!