Blog

Giới thiệu server Sky Candy

Sky Candy là một chế độ chơi tại 3FMC mới ra mắt trong năm nay! Với hệ thống SkyBlock mới để đơn giản hoá việc tiếp cận người chơi, lối chơi của SkyBlock vẫn không bị thay đổiTheEn...
Giới thiệu
0 392
Mạng xã hội