Blog

Tin tức - 29.02.2024

Chế độ chơi mới lần đầu tiên có mặt tại 3FMC

Tin tức - 29.02.2024

Hệ thống SkyBlock mới để đơn giản hoá việc tiếp cận với người chơi nhưng vẫn không thay đổi về lối chơi của SkyBlock

Tin tức - 29.01.2024

Gần đây, phần cứng máy chủ đã được nâng cấp để mang lại trải nghiệm mượt mà hơn cho người chơi