Mutes

Player Muted by Reason Date Expires
Oyuncu - TraDaoo TraDaoo Oyuncu - Sennenkoi Sennenkoi weak 26 March 2023 21:19 17 August 2004 14:12 (Unmuted by TraDaoo)
Oyuncu - TieuBlue TieuBlue Oyuncu - TraDaoo TraDaoo shutup 26 March 2023 21:19 10 April 2023 21:19 (Unmuted by TieuBlue)
Oyuncu - TieuBlue TieuBlue Oyuncu - TraDaoo TraDaoo shutup 26 March 2023 21:05 10 April 2023 21:05 (Unmuted by TieuBlue)
Oyuncu - _SonOfSonOfGod_ _SonOfSonOfGod_ Oyuncu - VinhGaming VinhGaming toxic 26 March 2023 15:47 Permanently
Oyuncu - _SonOfGod_ _SonOfGod_ Oyuncu - VinhGaming VinhGaming Toxic 26 March 2023 15:47 Permanently
Oyuncu - ZzBoykazZ ZzBoykazZ Oyuncu - Sennenkoi Sennenkoi Lc-4 22 March 2023 16:04 Permanently (Unmuted by khoaho01623)
Oyuncu - Uncultered Uncultered Oyuncu - Uncultered Uncultered dep trai 18 March 2023 22:24 02 April 2023 22:24 (Unmuted by Uncultered)
Oyuncu - TieuBlue TieuBlue Oyuncu - TraDaoo TraDaoo M TUONG VAY LA FUNNY A 18 March 2023 20:29 02 April 2023 20:29 (Unmuted by TieuBlue)
Oyuncu - TraDaoo TraDaoo Oyuncu - TieuBlue TieuBlue M THICH THUE DIEN VIEN K 18 March 2023 20:23 02 April 2023 20:23 (Unmuted by TraDaoo)
Oyuncu - niceguys1uu niceguys1uu Oyuncu - Sennenkoi Sennenkoi Lc-4 16 March 2023 20:17 15 April 2023 20:17 (Expired)
Oyuncu - K4rmabaka K4rmabaka Oyuncu - Eiralyrs Eiralyrs uk 10 March 2023 21:10 10 March 2023 21:10 (Unmuted by #expired)
Oyuncu - Cimeraldz Cimeraldz Oyuncu - 16Kae 16Kae chui server 10 March 2023 20:52 17 March 2023 20:52 (Unmuted by #expired)
Oyuncu - TieuBlue TieuBlue Oyuncu - TraDaoo TraDaoo spam 10 March 2023 11:45 10 March 2023 11:55 (Unmuted by #expired)
Oyuncu - TieuBlue TieuBlue Oyuncu - TraDaoo TraDaoo shutup 10 March 2023 11:37 10 March 2023 11:47 (Unmuted by TieuBlue)
Oyuncu - yrueiwokeu yrueiwokeu Oyuncu - CheeseTheSylveon CheeseTheSylveon Spamming 07 March 2023 17:40 08 March 2023 17:40 (Unmuted by #expired)
Oyuncu - Baoz2010 Baoz2010 Oyuncu - TraDaoo TraDaoo Cut 05 March 2023 15:12 20 March 2023 15:12 (Unmuted by #expired)
Oyuncu - NesWArsVn NesWArsVn Oyuncu - chieccongso9 chieccongso9 on 04 March 2023 13:58 04 March 2023 14:28 (Unmuted by #expired)
Oyuncu - NesWArsVn NesWArsVn Oyuncu - chieccongso9 chieccongso9 30p 04 March 2023 13:58 Permanently (Unmuted by chieccongso9)
Oyuncu - Skwello Skwello Oyuncu - 16Kae 16Kae sủa 03 March 2023 18:52 10 March 2023 18:52 (Unmuted by #expired)
Oyuncu - miccey miccey Oyuncu - CheeseTheSylveon CheeseTheSylveon toxic (nên đi tự sát + t biết địa chỉ nhà m + mày gay) 02 March 2023 23:08 03 March 2023 23:08 (Unmuted by #expired)