Mute #2511 - 3FMC

Mute #2511
Hết hiệu lực

Người chơi
Người xử phạt
Lý do30p vu khong' no nan`
Ngày28-04-2023, 21:58
Thời hạn13-05-2023, 21:58 (Đã unmute bởi TieuBlue)
Vi phạm tại máy chủ-
Mở chat Lý doNo reason specified.