Blog

Giới thiệu server SkyGen

SkyGen là một chế độ chơi mới chưa từng có tại 3FMC! Cùng nhau phiêu lưu qua các hòn đảo bay và nhặt tài nguyên để trao đổi, nâng cấp đồ hoặc đánh nhau tranh giành máy genCó nhiều sự...
Giới thiệu
0 714

Giới thiệu server Sky Candy

Sky Candy là một chế độ chơi tại 3FMC mới ra mắt trong năm nay! Với hệ thống SkyBlock mới để đơn giản hoá việc tiếp cận người chơi, lối chơi của SkyBlock vẫn không bị thay đổiTheEn...
Giới thiệu
0 1040
Közösségi média