Hướng dẫn xác minh

Tải ngay Minecraft Launcher miễn phí

Chào mừng đến website của server 3Fmc.com

Giới thiệu về server Prison

Giới thiệu về server Skyblock

FactionS Patch 01012019      Patch 01012019

  • Fix lỗi của những phù phép phòng thủ bị sát thương từ cung tên (bow) bỏ qua (dẫn đến sát thương từ bow to khủng khiếp).
  • [Chưa chắc chắn] Fix lỗi đôi lúc chết nhiều lần 1 lúc.
  • Fix lỗi của phù phép DETONATE.
  • Thay đổi thông báo của Tiếp Tế.
  • Giảm lag & tối ưu hóa ở một số chức năng trong server.
  • Giảm thời gian của trạng thái PVP xuống 20 giây
  • Fix lỗi khi vào trạng thái PVP dòng thông báo là tiếng Anh thay vì tiếng Việt.
  • Fix lỗi người chơi enemy vẫn bay được khi có kẻ thù ở gần (khi ở gần 70 block thì sẽ không thể bay).
  • Shop Xu không còn bán hòm tháng 12/2018 nữa.
  • Sự kiện Giáng Sinh 2018 (/giangsinh) đã kết thúc.