Hướng dẫn xác minh

Tải ngay Minecraft Launcher miễn phí

Chào mừng đến website của server 3Fmc.com

Giới thiệu về server Prison

Giới thiệu về server Skyblock

FactionS – Boss & chế tạo sách phù phép Soul


Boss:

Corrupted Vindicator

Xuất hiện ở Warzone mỗi 1 tiếng, thời gian tồn tại là 15 phút

HP: 350, sát thương: ???

Khi tiêu diệt có khả năng rơi ra:

  • Corrupted Shard
  • Cuộn giấy phù phép Linh hồn
  • Cuộn giấy phân tách
  • Sách cổ – Huyền thoại x5
  • Chìa thường x2

Thưởng theo hạng sát thương gây ra:

  • 1-3: Hòm Boss – Hoàng Kim
  • 4-10: Hòm Boss – Bạch Ngân

 

Chế tạo sách phù phép linh hồn:

(tạm thời xem tại /ce -> thư viện)


  • Fix lỗi Pig Zombie khi giết không nhận được tiền dù đã đạt đủ/hơn cấp độ spawner (/ru)