Hướng dẫn xác minh

Tải ngay Minecraft Launcher miễn phí

Chào mừng đến website của server 3Fmc.com

Giới thiệu về server Prison

Giới thiệu về server Skyblock

Faction S – Patch 18112018Patch 18112018

– Về phù phép đặc biệt:

  • Fix lỗi của 2 phù phép Devour và Lifesteal gây sát thương lên chính người dùng
  • Giảm nhẹ sức mạnh của phù phép Silence và Enlighted
  • Đã có thông tin về phù phép linh hồn (https://goo.gl/83wQYc)

– Các thứ khác:

  • Fix lỗi TNT
  • Fix lỗi giáp không mất độ bền
  • Fix lỗi hiệu ứng của /f menu không áp dụng trong Warzone
  • Server sẽ tự động restart vào lúc 12h đêm hằng ngày, người chơi treo xuyên đêm hãy chú ý
  • Không thể dùng 1 lệnh liên tục
  • Dùng 1 lệnh trong 1 khoảng thời gian sẽ phải nhập captcha
  • Vẫn là giảm lag