Hướng dẫn xác minh

Tải ngay Minecraft Launcher miễn phí

Chào mừng đến website của server 3Fmc.com

Giới thiệu về server Prison

Giới thiệu về server Skyblock

Faction Patch 02012019      Patch 01012019

  • Thay đổi phù phép linh hồn Divine Immolation: Giảm 1 chút sát thương, số linh hồn cần dùng giảm từ 55 xuống 15, giãn cách dùng giảm xuống 5 giây.
  • Phù phép mới: Phoenix (xem thông tin tại thư viện)
  • Fix lỗi 1 số faction ở trong world cũ
  • Buff lỗi nhiều phù phép hoạt động không đúng cách sau patch 01012019
  • Fix lỗi phần thưởng của hòm Thường là sách sắc bén 5 chứ không phải 4
  • Hòm Thường Premium có thêm phần thưởng là Ngọc đột phá
  • Bổ sung link fanpage

 

Một số lỗi đang được fix:

  • /nangcap đôi lúc không nâng cấp được sách
  • Kit xmas bị thiếu 1 món đồ
  • Phù phép Inquisitive hoạt động sai cách