Hướng dẫn xác minh

Tải ngay Minecraft Launcher miễn phí

Chào mừng đến website của server 3Fmc.com

Giới thiệu về server Prison

Giới thiệu về server Skyblock

Faction Patch 07012019     Patch 07012019

  • Fix lỗi một số phù phép
  • Fix lỗi NPC không hoạt động
  • NPC từ giờ khi click sẽ có thời gian chờ là 3 giây (tránh lỗi và spam)
  • Fix lỗi mua Xô tạo khối (Genbucket) bị lỗi
  • Giảm lag
  • Update Anticheat :p
  • Thêm 1 thứ vào kit Xmas

Một số lỗi vẫn đang được fix:

  • /nangcap đôi lúc không nâng cấp được sách
  • Phù phép Inquisitive hoạt động sai cách [30%]