Hướng dẫn xác minh

Tải ngay Minecraft Launcher miễn phí

Chào mừng đến website của server 3Fmc.com

Giới thiệu về server Prison

Giới thiệu về server Skyblock

Bảo trì cập nhật Faction S 13/11/2018


Bảo trì Faction S, khi bảo trì sẽ không vào được server (Faction S)

Thời gian dự kiến: 23h 55p 13/11/2018

Thồi gian kết thúc: 10 – 3 tiếng kể từ thời gian dự kiến


Patch 131118

– Spawner: Cấp độ RU của người chơi:

  • Thấp hơn so với cấp độ của Spawner thì sẽ không nhận được head khi giết mob từ Spawner.
  • Thấp hơn từ 1 – 5 cấp độ của Spawner thì drop thường (như Rotten Flesh, Raw Beef…) sẽ giảm.
  • Thấp hơn từ 6+ cấp độ của Spawner thì drop thường (như Rotten Flesh, Raw Beef…) sẽ giảm mạnh.

– Shop: Giá bán của một số thứ giảm nhẹ.

– Thêm 2 CE mới: AssassinSilence (xem thông tin tại https://goo.gl/83wQYc).

– Giảm lag (Phía server)

– Sửa lỗi không mở được container (bao gồm chest, furnace, dropper,…) ở Faction khác

– Thêm Rename tag: Cho phép đổi tên vật phẩm, giá bán dự kiến là 100 Token hoặc 10 Xu.