Hướng dẫn xác minh

Tải ngay Minecraft Launcher miễn phí

Chào mừng đến website của server 3Fmc.com

Giới thiệu về server Prison

Giới thiệu về server Skyblock

Những ngành nghề ở skyblock 1


Những ngành nghề có thể làm tại Skyblock 1

Giới thiệu|Part 1


Jobs

Đây là công việc giúp ta kiếm tiền dễ dàng trong skyblock

Những nghề giúp chúng ta sống trong skyblock cùng những câu lệnh
/jobs join <join job name> – tham gia vào các nghề nghiệp mà bạn chọn
/jobs browse 
– danh sách những nghề nghiệp còn trống cho bạn
/jobs bonus <job name> – hiển thị tiền thưởng của nghề nghiệp của bạn
/jobs info <job name> <action> – thể hiện số tiền bạn được trả trong công việc của bạn về hành động bạn làm được
/jobs stats <job name> –  thể hiện level của từng nghề nghiệp mà bạn tham gia
/jobs points <player name> – thể hiện bao nhiêu điểm người chơi nhận được
/jobs top <job name> – thể hiện top 15 người đứng đầu trong công việc mà bạn chọn


Woodcutter
(Tiều phu)

Max level: 200
kiếm từ từ việc chặt cây và trồng cây
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Break: phá huỷ cây
Kill: giết
Custom Kill: giết tuỳ chọn


Miner
(Thợ mỏ)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc khai thác khoáng sản và quặng
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Break: phá huỷ cây
Kill: giết
TNTBreak: phá huỷ bằng TNT
Place: đặt block quặng khoáng sản


Builder
(Thợ xây dựng)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc xây dựng công trình
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Kill: giết
Place: đặt block


Digger
(Thợ đào)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc đào đất trên thế giới
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Break: phá huỷ cây
Kill: giết
Custom Kill: giết tuỳ chọn


Farmer
(Chủ trại)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc trồng trọt
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Break: phá huỷ cây
Kill: giết
Place: đặt block
Breed: chăn nuôi
Tame: thuần hoá
Shear: cắt
Milk: sữa


Hunter
(Thợ săn)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc giết động vật và quái vật
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Break: phá huỷ cây
Kill: giết
Tame: thuần hoá


Explorrer
(Nhà thám hiểm)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc khám phá bản đồ
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Break: phá huỷ cây
Kill: giết
Explore: thám hiểm


Crafter
(Thợ thủ công)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc lắp ráp vật phẩm
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Break: phá huỷ cây
Kill: giết
Craft: lắp ráp
Smelt: nấu chảy


Fisherman
(Ngư ông)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc bắt cá
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Kill: giết
Fish: câu 


Weaponsmith
(Vũ khí)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc lắp ráp và sửa chữa vũ khí
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Break: phá huỷ cây
Craft: lắp thủ công
Smelt: nấu chảy
Repair: sửa chữa


Brewer
(Người pha chế)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc pha chế thuốc
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Break: phá huỷ cây
Craft: lắp thủ công
Smelt: nấu chảy
Repair: sửa chữa


Enchanter
(Người phù phép)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc phù phép trang bị và vũ khí
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Enchant: phù phép


by Phoenix – 3FMC team