3F BedWars Tournament

Tải ngay Minecraft Launcher miễn phí

Giới thiệu về server Trốn Tìm

Chào mừng đến website của server 3Fmc.com

Sale Premium Account Minecraft

Giới thiệu về server Prison

Giới thiệu về server Skyblock

Sự Kiện Khuyến Khích Học Tập

Những ngành nghề ở skyblock 1


Những ngành nghề có thể làm tại Skyblock 1

Giới thiệu|Part 1


Jobs

Đây là công việc giúp ta kiếm tiền dễ dàng trong skyblock

Những nghề giúp chúng ta sống trong skyblock cùng những câu lệnh
/jobs join <join job name> – tham gia vào các nghề nghiệp mà bạn chọn
/jobs browse 
– danh sách những nghề nghiệp còn trống cho bạn
/jobs bonus <job name> – hiển thị tiền thưởng của nghề nghiệp của bạn
/jobs info <job name> <action> – thể hiện số tiền bạn được trả trong công việc của bạn về hành động bạn làm được
/jobs stats <job name> –  thể hiện level của từng nghề nghiệp mà bạn tham gia
/jobs points <player name> – thể hiện bao nhiêu điểm người chơi nhận được
/jobs top <job name> – thể hiện top 15 người đứng đầu trong công việc mà bạn chọn


Woodcutter
(Tiều phu)

Max level: 200
kiếm từ từ việc chặt cây và trồng cây
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Break: phá huỷ cây
Kill: giết
Custom Kill: giết tuỳ chọn


Miner
(Thợ mỏ)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc khai thác khoáng sản và quặng
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Break: phá huỷ cây
Kill: giết
TNTBreak: phá huỷ bằng TNT
Place: đặt block quặng khoáng sản


Builder
(Thợ xây dựng)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc xây dựng công trình
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Kill: giết
Place: đặt block


Digger
(Thợ đào)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc đào đất trên thế giới
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Break: phá huỷ cây
Kill: giết
Custom Kill: giết tuỳ chọn


Farmer
(Chủ trại)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc trồng trọt
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Break: phá huỷ cây
Kill: giết
Place: đặt block
Breed: chăn nuôi
Tame: thuần hoá
Shear: cắt
Milk: sữa


Hunter
(Thợ săn)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc giết động vật và quái vật
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Break: phá huỷ cây
Kill: giết
Tame: thuần hoá


Explorrer
(Nhà thám hiểm)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc khám phá bản đồ
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Break: phá huỷ cây
Kill: giết
Explore: thám hiểm


Crafter
(Thợ thủ công)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc lắp ráp vật phẩm
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Break: phá huỷ cây
Kill: giết
Craft: lắp ráp
Smelt: nấu chảy


Fisherman
(Ngư ông)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc bắt cá
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Kill: giết
Fish: câu 


Weaponsmith
(Vũ khí)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc lắp ráp và sửa chữa vũ khí
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Break: phá huỷ cây
Craft: lắp thủ công
Smelt: nấu chảy
Repair: sửa chữa


Brewer
(Người pha chế)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc pha chế thuốc
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Break: phá huỷ cây
Craft: lắp thủ công
Smelt: nấu chảy
Repair: sửa chữa


Enchanter
(Người phù phép)

Max level: 200
Kiếm tiền từ việc phù phép trang bị và vũ khí
Valid actions: Cách hoạt động tăng level và money
Enchant: phù phép


by Phoenix – 3FMC team