3F BedWars Tournament

Tải ngay Minecraft Launcher miễn phí

Giới thiệu về server Trốn Tìm

Chào mừng đến website của server 3Fmc.com

Sale Premium Account Minecraft

Giới thiệu về server Prison

Giới thiệu về server Skyblock

Sự Kiện Khuyến Khích Học Tập

Hướng dẫn những tính năng trong Prison 1 <5>


Khoáng thạch, máy đào khoáng và máy rửa khoáng

Giới thiệu chung         <1>          <2>        <3>    <4>


Đào Khoáng và Rửa Khoáng

Tính năng này giúp bạn có thể nhận được vô số khoáng sản và phần thưởng giá trị.

Để tới khu Đào Khoáng và Rửa khoáng, dùng lệnh /plot h awsqed

Máy Đào Khoáng

Để sử dụng máy đào khoáng:

1) Để Token của bạn vào ô thứ nhất

2) Để Cúp của bạn vào ô thứ hai

3) Để Castro ở ô thứ ba (nếu có)

4) Nhấp chuột vào nút OFF, nó sẽ chuyển thành ON và bắt đầu đào khoáng.

Lưu ý: Thời gian cần thiết để đào khoáng là 2 phút. Dùng Castro để rút ngắn thời gian đào khoáng.

5) Sau 2 phút, bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 4 loại khoáng thạch: Xám, Trắng, Vàng, Đỏ


Máy Rửa Khoáng

Sau khi nhận được khoáng thạch, bạn có thể dùng nó vào máy rửa khoáng:

1) Để Aceton vào ô thứ nhất (Aceton lấy từ việc đào 15 00 block)

2) Để Khoáng thạch của bạn vào ô thứ hai

3) Để Castro ở ô thứ ba (nếu có)

5) Sau 2 phút, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên một khoáng sản hoặc một phần thưởng.

Danh sách các vật phẩm nhận được sau khi rửa khoáng


 By Rainbow Sheep – 3FMC TEAM