3F BedWars Tournament

Tải ngay Minecraft Launcher miễn phí

Giới thiệu về server Trốn Tìm

Chào mừng đến website của server 3Fmc.com

Sale Premium Account Minecraft

Giới thiệu về server Prison

Giới thiệu về server Skyblock

Sự Kiện Khuyến Khích Học Tập

Hướng dẫn những tính năng trong Prison 1 <3>


Cửa hàng

  Giới thiệu chung      <1>              <2>


Cửa hàng

Cửa hàng là nơi bạn có thể giao dịch với máy chủ hoặc với người khác.


Giao Diện

Để mở Cửa hàng, hãy dùng lệnh /shop

Bạn sẽ thấy 4 cửa hàng là Points Shop, Token Shop, Money Shop và Chợ Trời

Bạn có thể dùng lệnh /pshop; /tshop; /mshop/ah tương ứng với cửa hàng ở trên để mở nhanh.

VD: /pshop sẽ hiện lên menu của Points Shop


Points Shop

Để mua hàng ở Points Shop, bạn cần có points. Bạn có thể nhận Points qua lệnh /napthe 

1) Để mua Donator Ranks, nháy chuột vào hình 1, sau khi mua Donator Ranks sẽ được nhiều quyền lợi

2) Để mua Token, nháy chuột vào hình 2, mỗi Points tương ứng với 5 token.

3) Để mua Booster, nháy chuột vào hình 3, Booster có 2 loại, Booster cá nhân và Booster chung

Booster cá nhân sẽ nhân số tiền bán block của bạn, Booster chung sẽ nhân số tiền bán block của cả server và mỗi khi họ dùng lệnh /tip, bạn sẽ nhận được một khoản $ và Token tương ứng với Booster chung mình mua

4) Để mua Key cho Crates, nháy chuột vào hình 4

5) Để mua danh hiệu, nháy chuột vào hình 5 ( Có danh hiệu sẽ rất đẹp ! )

6) Để mua màu chữ, nháy chuột vào hình 6, sau khi mua sử dụng lệnh /color hoặc /mauchu để sử dụng

7) Shop Đào khoáng sản hiện chưa mở

8) Để Reset khu Mine của bạn ngay lập tức, nháy chuột vào hình 8 (1 point)

9) Để bán block nhanh, nháy chuột vào hình 9 (10 points), sau đó bạn có thể dùng lệnh /sellall để bán block mà không cần nhấp chuột vào bảng trong 3 ngày.


Token Shop

1) Để rút Token, bạn có thể:

Nháy chuột trái vào hình 1 để rút 1 Token

Nháy chuột phải vào hình 1 để rút 64 Token

Shift + Nháy chuột trái vào hình 1 để rút tất cả Token bạn có

2) Để nâng cấp cúp, nháy chuột vào hình 2, dưới đây là tác dụng của các phù phép nâng cấp cúp:

Efficiency: Tăng tốc độ đào của cúp

Haste: Tăng tốc độ tay khi đào

Fortune: Mỗi block đào sẽ nhận được nhiều block hơn ( VD: Đào 1 block nhận được 64 block )

Speed: Giúp bạn chạy nhanh

Jackhammer: Phá hủy mặt phẳng có block bạn vừa đào

Exploding: Khi đào có thể tạo ra vụ nổ phạm vi 3×3 (hoặc 5×5 khi đạt cấp trên 1000 )

3) Mua Balo:

Nháy chuột trái để mua Balo sức chứa 100 (25 token)

Nháy chuột phải để nâng cấp Balo thêm 100 (35 token)

Tác dụng của Balo: Đi đào block vào Balo , bán block thì block trong Balo cũng được bán => Tác dụng là mở rộng kho đồ


Money Shop

Cửa hàng này sử dụng $

Để mua đồ trong Money Shop, nháy chuột vào đồ vật bạn muốn mua.


Chợ trời

Chợ trời cho phép bạn rao bán đồ của mình.

Để mở chợ trời, dùng lệnh /ah 

1) Để mua một món đồ, hãy nháy chuột vào món đồ và xác nhận.

2) Để rao bán mặt hàng của bạn, hãy cầm vật phẩm trên tay và dùng lệnh /ah sell <số tiền> <số lượng>
Vật phẩm của bạn sẽ được đặt trên chợ trời trong 24 giờ
Hãy nháy chuột vào đây để xem các vật phẩm mà bạn đang rao bán

Nháy chuột phải vào vật phẩm để ngừng rao bán
Nháy chuột đây để xem các vật phẩm của bạn đã hết hạn hoặc đã hủy

Nháy chuột vào vật phẩm để nhận lại


By Rainbow Sheep – 3FMC TEAM