3F BedWars Tournament

Tải ngay Minecraft Launcher miễn phí

Giới thiệu về server Trốn Tìm

Chào mừng đến website của server 3Fmc.com

Sale Premium Account Minecraft

Giới thiệu về server Prison

Giới thiệu về server Skyblock

Sự Kiện Khuyến Khích Học Tập

Hướng dẫn những tính năng trong Prison 1 <1>


Khu Mine; Ranks và Prestige

Giới thiệu chung            

Khu Mine

Khu Mine là nơi quan trọng nhất của Prison

Để dịch chuyển tới khu Mine, hãy dùng lệnh /mine

Khi đó, bạn sẽ tới khu Mine tương ứng với rank hiện tại của bạn.

 

Hãy đào những khối có trong khu Mine, rồi bán chúng bằng cách nhấp chuột phải vào chiếc bảng ở cầu thang.

Bonus: Mỗi khi bạn đào đủ 15 000 block,  bạn sẽ được nhận ngẫu nhiên từ  1-> 75 Token, 1 chìa khóa bất kì ( Từ Common key đến Mythical key ) và từ 1-> 5 Aceton 


Ranks và Prestige

Ranks

Số lượng: Có 26 ranks từ A -> Z


Rankup

Sau khi đủ tiền lên rank, dùng lệnh /rankup

Số tiền lên rank ở Rank A -> B là 1 000 000 $, và nó sẽ tăng dần lên.

Sau khi lên rank, bạn có thể bấm /mine để dịch chuyển tới khu Mine ở rank mới.


Dịch chuyển về khu Mine ở rank trước

Ví dụ khi bạn lên Rank B nhưng lại muốn trở về Rank A để đào một ít đá cuội, phải làm như thế nào ?

Hãy dùng lệnh /ranks, khi đó sẽ hiện ra bảng các khu Mine.

Các quả bóng Slime là biểu tượng cho các rank, nhấp chuột vào quả bóng sẽ dịch chuyển bạn về khu Mine của rank cũ.

Lưu ý: Đây là bảng các khu Mine khi bạn đã đạt Rank Z, nếu không chúng sẽ xuất hiện những Block tàng hình, bạn không thể dịch chuyển tới.


Prestiges

Số lượng: Có 1000 prestiges từ 0 -> 999


Khi bạn đạt đến Rank Z, sẽ hiện ra dòng chữ:

Hãy dùng lệnh /prestige để lên prestige, từ prestige 0 -> 1 sẽ được x1,1 số tiền bán block, và như vậy cứ lên 1 prestige số tiền bán được

sẽ được sẽ là x1,2; x1,3; x1,4…


Tip: Hãy chắc chắn bạn có đủ tiền để lên Rank Z của prestige tiếp theo, khi đó việc lên prestige kế tiếp sẽ dễ dàng hơn


By Rainbow Sheep – 3FMC TEAM