3F BedWars Tournament

Tải ngay Minecraft Launcher miễn phí

Giới thiệu về server Trốn Tìm

Chào mừng đến website của server 3Fmc.com

Sale Premium Account Minecraft

Giới thiệu về server Prison

Giới thiệu về server Skyblock

Sự Kiện Khuyến Khích Học Tập

Hướng dẫn một số tính năng chính trong Skyblock (3)


Phần 3: Chợ trời và Custom Enchant

Giới thiệu chung | Phần 1 | Phần 2 | Phần 3


Chợ Trời

Tính năng này cho phép bạn rao bán món đồ của mình.

 • Mở menu chợ trời

  Dùng lệnh /ah để mở menu chợ trời

  Ở đây bạn có thể thấy các món đồ đang được rao bán
  Để mua một món đồ, hãy nhấn vào món đồ đó


 • Bán đồ

  Để rao bán mặt hàng của bạn, hãy cầm vật phẩm trên tay và dùng lệnh /ah sell <số tiền> <số lượng>
  Vật phẩm của bạn sẽ được đặt trên chợ trời trong 24 giờ
  Hãy bấm vào đây để xem các vật phẩm mà bạn đang rao bán

  Bấm vào vật phẩm để ngừng rao bán
  Bạn có thể rao bán tối đa 2 vật phẩm. Nếu muốn tăng số lượng bạn có thể mua rank tại Shop Rank
  Bấm vào đây để xem các vật phẩm của bạn đã hết hạn hoặc đã hủy

  Bấm vào vật phẩm để nhận lại


Custom Enchant

Tính năng này thêm những phù phép vô cùng độc đáo và mới lạ.

 • Mở menu Custom Enchant

  Hãy dùng lệnh /ce để mở menu Cửa hàng phù phép

  Bấm vào Từ điển phù phép để xem thông tin chi tiết về các loại phù phép


 • Sách phù phép

  Trong menu cửa hàng phù phép bạn có thể mua 4 loại sách phù phép, sách càng xịn thì giá càng cao

  Để áp dụng phù phép lên vật phẩm, bạn hãy cầm quyển sách và nhấn vào món đồ bạn muốn


 • Các vật phẩm hỗ trợ

  Trong menu cửa hàng phù phép bạn có thể mua một số vật phẩm hỗ trợ cho quá trình phù phép của bạn


by Sidzz – 3FMC team