3F BedWars Tournament

Tải ngay Minecraft Launcher miễn phí

Giới thiệu về server Trốn Tìm

Chào mừng đến website của server 3Fmc.com

Sale Premium Account Minecraft

Giới thiệu về server Prison

Giới thiệu về server Skyblock

Sự Kiện Khuyến Khích Học Tập

Hướng dẫn một số tính năng chính trong Skyblock (1)


Phần 1: A Skyblock và RandomOre

Giới thiệu chung | Phần 1 | Phần 2 | Phần 3


A Skyblock

 • Menu Skyblock

  Để mở menu Skyblock, hãy dùng lệnh /is
  Ở đây, bạn có thể truy cập nhanh những chức năng chính của A Skyblock


 • Khởi tạo đảo

  Khi mới vào server, bạn sẽ cần tạo một hòn đảo cho riêng mình. Hãy dùng lệnh /is để khởi tạo đảo
  Để dịch chuyển về đảo của mình, hãy dùng lệnh /is go
  Để đặt vị trí mà bạn muốn dịch chuyển mỗi khi về đảo, hãy dùng lệnh /is sethome
  Nếu bạn muốn xóa đảo của mình và bắt đầu lại, hãy dùng lệnh /is reset


 • Skyblock Team

  Chơi cùng bạn bè sẽ vui hơi chơi một mình rất nhiều. Bạn có thể lập team để chơi cùng nhau trong skyblock
  Để xem những thành viên đang có trong team, hãy dùng lệnh /is team
  Mỗi team chỉ có thể có tối đa 4 người, nhưng bạn có thể mua thêm gói mở rộng team trong Xu Shop
  Để mời ai đó vào team, hãy dùng lệnh /is invite <tên>
  Khi nhận được lời mời, bạn có thể chấp nhận bằng lệnh /is accept hoặc từ chối bằng lệnh /is reject
  Bật tính năng chat team bằng lệnh /is teamchat
  Để xóa ai đó ra khỏi team, hãy dùng lệnh /is kick <tên>
  Để rời team, hãy dùng lệnh /is leave
  Để nhường quyền chủ đảo cho người khác, hãy dùng lệnh /is makeleader <tên>


 • Thăm đảo của người khác

  Để xem những điểm dịch chuyển của người khác, hãy dùng lệnh /is warps

  Để dịch chuyển đến đảo của người khác, hãy dùng lệnh /is warp <tên>
  Để đặt điểm dịch chuyển cho đảo của mình, hãy đặt một tấm biển xuống vị trí mà bạn muốn. Ở dòng đầu hãy ghi [Welcome] và các dòng tiếp theo bạn có thể ghi tùy ý

  Để đuổi ai đó đang ở trên đảo của bạn, hãy dùng lệnh /is expel <tên>


 • Thử thách Skyblock

  Thử thách là những nhiệm vụ bạn cần phải hoàn thành để nhận được những vật phẩm hữu ích
  Dùng lệnh /c để xem các thử thách của bạn

  Hãy nhấn vào thử thách khi xong để hoàn tất


 • Cấp độ đảo

  Cấp độ đảo là một tiêu chí quan trọng để đánh giá độ giàu mạnh của đảo. Bạn có thể tăng level đảo bằng cách xây dựng và mở rộng (block càng quý thì điểm càng tăng nhiều). Lưu ý rằng mỗi lần bạn chết thì đảo sẽ giảm cấp độ.
  Để xem cấp độ đảo của bạn, hãy dùng lệnh /is level
  Để xem cấp độ đảo của người khác, hãy dùng lệnh /is level <tên>
  Để xem top những đảo có cấp độ cao nhất, hãy dùng lệnh /is top


 • Cài đặt đảo

  Để mở menu cài đặt đảo, hãy dùng lệnh /is settings

  Bạn có thể tùy chỉnh những gì khách đến thăm có thể làm tại đây
  Để mở menu cài đặt biome của đảo, hãy dùng lệnh /is biomes

  Mỗi biome sẽ có những đặc tính khác nhau. Ví dụ, biome ColdBeach sẽ có tuyết rơi, trong khi biome Desert sẽ không bao giờ có mưa.

RandomOre

 • Quặng ngẫu nhiên
  Trong server, khi đào đá từ máy tạo đá bạn sẽ có cơ hội đào được các loại quặng. Cấp độ của đảo càng cao thì càng có cơ hội đào được những quặng quý


 • Cách làm máy tạo đá đơn giản
  Đầu tiên hãy đào 4 block ngang và đào xuống tại block thứ 3. Sau đó hãy đặt nước và dung nham tại 2 vị trí như trong hình và bạn đã có máy tạo đá vô cùng đơn giản


by Sidzz – 3FMC team