Hướng dẫn xác minh

Tải ngay Minecraft Launcher miễn phí

Chào mừng đến website của server 3Fmc.com

Giới thiệu về server Prison

Giới thiệu về server Skyblock

Hướng Dẫn Faction


Lưu ý:

Hướng dẫn dành cho Fight For Fap, ở server khác mọi thứ có thể sẽ khác. Các bạn muốn tham gia Fight For Fap thì đây là ip: 3fmc.com

Hướng dẫn có tham khảo một số nguồn trên mạng

 

Giới Thiệu Về Factions:

Chế độ chơi hay hơn nhiều so với nguyên bản. người chơi có thể tạo Faction (bang, hội, phe phái) và cung cấp một chỉ số gọi là Power để người chơi claim (chiếm,hoặc hiểu là mua cũng được) đất đai và bảo vệ vùng đó mà không ai có thể phá, xây dựng, sử dụng đồ vật  trên đất đó được nếu không phải là thành viên của faction

Để tạo faction bạn dùng lệnh: /f create “tên faction”

 

Power:

Mặc định khi người chơi mới vào họ sẽ có 0 Power, tối đa là 10. Mỗi lần chết người chơi sẽ mất 2 power, online sẽ phục hồi power, phục hồi cho đến khi đạt đến tối đa của người chơi (10 power). Để xem power của mình, bạn gõ lệnh /f p để xem power của người khác, bạn gõ /f p “tên”

Về power của faction. Power của faction sẽ bằng tổng power của tất cả thành viên trong faction

 

Claim:

Trước tiên, muốn claim đất thì người chơi phải có faction. Và muốn claim đất thì faction của bạn phải có power, số đất có thể claim tương ứng với số power mà faction của bạn có. Cứ mỗi một power, faction của bạn sẽ được claim 1 chunk, chunk là một hình hộp có mặt đáy vuông diện tích = 16×16 ô (block), chiều cao từ bedrock đến độ cao 225 blocks

Nói tiếp về claim đất, ví dụ faction của bạn có 10 power, bạn sẽ có thể claim tối đa được 10 chunk nghĩa là 1 power thì sẽ claim được 1 chunk

Nhưng nếu chỉ số power mà faction bạn có thấp hơn số chunk đã claim, lúc này các faction khác có thể claim hoặc unclaim vùng đất mà faction bạn đang có. Vì thế hãy cẩn thận đừng để chết

 

Xây Dựng Căn Cứ:

LƯU Ý:

Hãy xây dựng căn cứ của bạn càng xa càng tốt

Sử dụng các loại vật liệu khó phá vỡ như đá, Obsidian thay vì gỗ. Bao bọc căn cứ bằng nhiều lớp như nước, obsidian …

Diện tích:
Overworld rộng 20000 x 20000 (-10000 đến 10000) blocks
Nether rộng 3000 x 3000 (-1500 đến 1500) blocks

 

Mối Quan Hệ:

Neutral (trung lập)

Enemy (kẻ thù)

Ally (đồng minh)

Mặc định mối quan hệ giữa các faction là Neutral, khi muốn chuyển qua mối quan hệ khác, bạn gõ lệnh như sau:

 

/f enemy “tên faction khác” để chuyển sang làm kẻ thù của nhau

 

/f ally “tên faction khác” để chuyển sang làm đồng minh của nhau, cần sự đồng ý của đối phương

 

/f neutral “tên faction khác” để quay lại trạng thái trung lập.

 

Người chơi ở faction Neutral sẽ không thể đánh bạn khi bạn đang ở trên đất của mình, chỉ có thể đánh bạn khi bạn ở ngoài Faction

Người chơi ở faction Enemy có thể đánh bạn kể cả khi bạn đang ở trên đất của mình

Người chơi ở faction Ally với faction bạn không thể đánh bạn ở bất kỳ đâu

 

Niềm Tin:

Đây là chế độ chơi càng nhiều người càng tốt nhưng không phải lúc nào cũng có thể đặt niềm tin cho người khác vì sẽ có rất nhiều kẻ địch lợi dụng sự tin tưởng của bạn và lấy đi mọi thứ bạn có . Vậy nên, đừng tin tưởng người khác quá dễ dàng!

Ưu tiên những người bạn quen biết ngoài đời hoặc thật sự thân thiết, biết rõ về người đó

Hoặc, đừng tin ai cả!

 

Chi Tiết Lệnh:

Để biết rõ các lệnh, bạn hãy gõ /f help “số trang” ví dụ /f help 1 để xem phần trợ giúp

1. Lệnh cơ bản

 

/f menu để xem chi tiết về faction của bạn, nâng cấp faction

 

/f l để xem danh sách các faction trong server

 

/f f để xem thông tin faction của bạn, có bao nhiêu power, bao nhiêu đất

 

/f relation list để xem đồng minh, kẻ thù với ai

 

/f s  để xem thông tin các thành viên trong faction của bạn

 

/f join “tên faction” để xin gia nhập một faction (nếu bạn chưa có faction)

 

/f leave rời khỏi faction hiện tại của bạn

 

/f map để hiện bản đồ đất đã claim

 

/f home để quay trở về điểm home của faction

 

2. Lệnh tạo faction

/f create “tên faction” tạo một faction mới (bạn phải chưa là thành viên của faction nào)

 

/f name “tên mới” đổi tên faction

 

/f desc “miêu tả giới thiệu về faction của bạn”, để khi người khác xem thông tin fact của bạn họ sẽ thấy, đây là tùy chọn

 

/f motd “thông báo dòng thông báo”, để các thành viên trong faction của bạn đọc. Kiểu như hôm nay sẽ đánh bọn Nightraid …

 

/f sethome  sét home chỗ đang đứng cho faction của bạn, chủ faction mới dùng được lệnh này

 

/f unsethome bỏ sét home

 

3. Các lệnh claim đất

 

/f map để hiện bản đồ

 

/f map on bật map tự động, bạn đi đến đâu nó sẽ hiển thị theo đến đấy

 

/f map off tắt map tự động

 

/f claim one để claim một chunk duy nhất bạn đang đứng

 

/f unclaim all “tên faction của bạn” bỏ tất cả đất mà faction bạn đang có

 

4. Lệnh quản lý thành viên

 

/f invite add “tên” để mời thành viên vào faction

 

/f kick “tên” đuổi thành viên đó ra khỏi faction

 

/f invite list danh sách các thành viên đang được mời (đã mời nhưng họ chưa chấp nhận, hoặc họ offline)

 

5. Các lệnh khác

 

/doihead để đổi head mobs lấy token

 

 

 

 

 

/tokenshop để dùng token đổi những món đồ khá thú vị

 

 

 

 

/ce để mua sách phù phép đặc biệt bằng EXP

Chi tiết các loại phù phép xem tại: https://goo.gl/83wQYc