Hướng dẫn xác minh

Tải ngay Minecraft Launcher miễn phí

Chào mừng đến website của server 3Fmc.com

Giới thiệu về server Prison

Giới thiệu về server Skyblock

Giới thiệu chung về máy chủ Prison 1


Giới thiệu chung về máy chủ Prison 1 


Tính năng chính

Hệ thống Ranks và Prestige: 

Hệ thống ranks từ A ->Z và prestige từ 1->999


 

Cửa hàng

Có 4 loại cửa hàng: Cửa hàng token, của hàng bằng $ và cửa hàng bằng Points


Crates

Nhận được những phần thưởng giá trị qua crates


Đào khoáng sản

Chức năng hấp dẫn của server. , bạn có thể kiếm được những khoáng sản và những phần quà bao gồm Token và sách Enchant


Casino

Kiếm thêm tiền, token, nhận được booster thông qua Casino mà không phải đi đào !


Lệnh cơ bản

Mở menu các chức năng của server: /menu

Rút tiền:

/ruttien số tiền hoặc /withdraw số tiền

Giao dịch với người chơi khác:

/trade tên người chơi

VD: /trade WindGuy

Lưu ý: Khi trade points sẽ bị mất points theo thuế

Đổi tên: /doiten (mã màu) tên  ( mất 20 points )

VD: /doiten &4Rainbow_Sheep

Cấm người khác nói chuyện với mình: /ignore tên người chơi


By Rainbow Sheep – 3FMC TEAM