Download eFlame

eFlame dành cho Windows: Tải về | Hướng dẫn (Chọn phiên bản này nếu bạn không biết phải chọn gì)
eFlame dành cho Linux: Tải về | Hướng dẫn
eFlame dành cho MacOS: Tải về | Hướng dẫn

Lưu ý: Hiện tại chỉ cho phép phiên bản Vanilla và Optifine. Không cho phép Forge hay các phiên bản khác!