Cảnh cáo - 3F BedWars

Cảnh cáo


Tên
Bị cảnh cáo bởi
Lí do
Hết hiệu lực
Đã nhận cảnh cáo

vucoi

xWelax

khong xin xo19/11/2017, 15:53 (Đã hết hiệu lực)

WindBow

xWelax

ngu ngoc19/11/2017, 15:49 (Đã hết hiệu lực)

tienanh0312

Sidzz

Xin xỏ + Spam19/11/2017, 15:48 (Đã hết hiệu lực)

thinhtiensl12345

Sidzz

https://www.facebook.com/groups/LeagueOf3F/permalink/526611987673143/01/11/2017, 23:19 (Đã hết hiệu lực)

DangQuangg

Sidzz

spam01/11/2017, 21:57 (Đã hết hiệu lực)

vucoi

Sidzz

Xin xỏ01/11/2017, 21:45 (Đã hết hiệu lực)

DangQuangg

Sidzz

XRay01/11/2017, 20:38 (Đã hết hiệu lực)

vucoi

xWelax

k xin xo01/11/2017, 17:48 (Đã hết hiệu lực)

vucoi

Sidzz

Xin xỏ (2)31/10/2017, 19:52 (Đã hết hiệu lực)

vucoi

Sidzz

Xin xỏ31/10/2017, 19:49 (Đã hết hiệu lực)
«
»
Trang 2/12