Cảnh cáo - 3F BedWars

Cảnh cáo


Tên
Bị cảnh cáo bởi
Lí do
Hết hiệu lực
Đã nhận cảnh cáo

Nhattan123

9m0m

spam14/10/2018, 14:02 (Đã hết hiệu lực)

Ckerbot

HoaVinh

spam13/10/2018, 21:05 (Đã hết hiệu lực)

OneLegend

HoaVinh

LC-313/10/2018, 21:01 (Đã hết hiệu lực)

Wraith

HoaVinh

Fake Killaura + Tốn time mod cảnh cáo lần 112/10/2018, 21:54 (Đã hết hiệu lực)

zGhostPvP_

HoaVinh

Spam11/10/2018, 19:50 (Đã hết hiệu lực)

ZhinMc_YT

HoaVinh

Lần Sau Không Xử Dụng MiniMap nhé bạn , đây là lần đầu cũng là lần cuối (Br-1) 10d03/10/2018, 18:10 (Đã hết hiệu lực)

_MLGNinja_

9m0m

spam24/09/2018, 18:48 (Đã hết hiệu lực)

phongbananas

9m0m

spam24/09/2018, 17:48 (Đã hết hiệu lực)

ThangPro123

HackerSlayer

spam23/09/2018, 18:17 (Đã hết hiệu lực)

ThangPro123

DangQuangg

spam23/09/2018, 18:10 (Đã hết hiệu lực)
«
»
Trang 2/47