Cảnh cáo - 3F BedWars

Cảnh cáo


Tên
Bị cảnh cáo bởi
Lí do
Hết hiệu lực
Đã nhận cảnh cáo

TapF

ThanhSK

xin Coin23/01/2018, 12:58

gariqa12

ThanhSK

lần sau đừng nói tên server22/01/2018, 13:28

TapLsupperfake

ThanhSK

"Không đập giường tui nha" đã team mà còn chối21/01/2018, 09:27

TheLobyGamer1

ThanhSK

nói tên server20/01/2018, 16:53

huyen123

ThanhSK

lần sau chết thì chết lun, đừng out trốn tránh19/01/2018, 16:36

Mr_Kog

ThanhSK

lần sau đừng nói tên server nhé19/01/2018, 15:19

Jack_der_killer2

ThanhSK

không được nói ipserver19/01/2018, 11:57

oSami

Sidzz

nhắc đến server khác18/01/2018, 23:53

xRuawis

Sidzz

spam02/01/2018, 19:37 (Đã hết hiệu lực)

thasyka

Sidzz

Spam01/12/2017, 14:00 (Đã hết hiệu lực)
«
»
Trang 1/12