Cảnh cáo - 3F BedWars

Cảnh cáo


Tên
Bị cảnh cáo bởi
Lí do
Hết hiệu lực
Đã nhận cảnh cáo

JawDurn

9m0m

chửi lần nữa là mute24/07/2018, 19:27

BlackCat_PVP

9m0m

xin lần nữa mute24/07/2018, 18:52

ImNooBs_KillerZ

9m0m

ko xin xỏ24/07/2018, 18:46

GauPro123

9m0m

ko xin xỏ24/07/2018, 16:54

NguyenHaau

9m0m

ko xin xỏ]\24/07/2018, 16:53

Chicken_KillerZ

9m0m

ban rồi thì ko tha nhá bạn <324/07/2018, 16:50

cmn_vn

DangQuangg

spam24/07/2018, 16:41

test

DangQuangg

124/07/2018, 14:31

moon_duccbvn

DangQuangg

xin xo24/07/2018, 14:19

DaeHwi

9m0m

spam nữa ăn mute24/07/2018, 13:09
«
»
Trang 1/22