Mutes - 3F BedWars

Mutes


Tên
Bị mute bởi
Lí do
Thời gian mute
Hết hiệu lực

KhiBanQuaNgu

DangQuangg

quay rp di20/10/2018, 12:3720/10/2018, 12:42 (Đã hết hiệu lực)

HackerSlayer

9m0m

toy khong co nub giong cau hieu khong19/10/2018, 18:21Mute vĩnh viễn (Đã unmute bởi HackerSlayer)

Electroz

9m0m

bớt xin xỏ lại18/10/2018, 19:1018/10/2018, 20:10 (Đã hết hiệu lực)

Dragonballsuper

9m0m

bớt spam lại18/10/2018, 19:0918/10/2018, 20:09 (Đã unmute bởi 9m0m)

BiofDevll

9m0m

bớt spam lại18/10/2018, 19:0918/10/2018, 20:09 (Đã hết hiệu lực)

YeuAnhEmNhe

9m0m

Spam18/10/2018, 14:2318/10/2018, 15:23 (Đã unmute bởi 9m0m)

IvlixSenpai

9m0m

ừ địt đi t cho m 11 điểm luôn17/10/2018, 20:0217/10/2018, 21:02 (Đã unmute bởi 9m0m)

ginchannel123

9m0m

spam cho cố rồi than lag vào17/10/2018, 19:5217/10/2018, 20:22 (Đã hết hiệu lực)

ginchannel123

9m0m

spam cho cố rồi than lag và17/10/2018, 19:5217/10/2018, 20:22 (Đã unmute bởi 9m0m)

b3v0lbjn111

9m0m

bớt xin xỏ lại17/10/2018, 19:5117/10/2018, 20:21 (Đã hết hiệu lực)
«
»
Trang 1/169