Kicks - 3F BedWars

Kicks


Tên
Bị kick bởi
Lí do
Thời gian

JaTien

leooblivi

cúc08/01/2018, 19:29

Darling

blongnh

-07/01/2018, 21:44

Jouris

ThanhSK

CC07/01/2018, 20:36

xSelmers

ThanhSK

Xin lỗi nhé, khi người ta trả lời Từ từ nhưng bạn cố hỏi thì xem lại bạn06/01/2018, 17:53

KXgaming

ThanhSK

dài dòng và xạo thì đây là 1 cú kick nhắc nhở05/01/2018, 14:30

oobaby

ThanhSK

Nếu như trong Server này có luật gạ Coin thì cho ăn v.v nhé05/01/2018, 13:35

Jouris

ThanhSK

-03/01/2018, 19:41

Jouris

ThanhSK

tôn trọng cái, mem hiểu nhầm là chết mẹ03/01/2018, 19:37

minecaster

Jouris

-03/01/2018, 19:33

minecaster

Jouris

xạo lồn03/01/2018, 19:32
«
»
Trang 2/10