Cảnh cáo #135 - 3F BedWars

Cảnh cáo #135Hết hiệu lực

Người bị cảnh cáoTapLsupperfake
Bị cảnh cáo bởiThanhSK
Lí do cảnh cáo"Không đập giường tui nha" đã team mà còn chối
Thời gian cảnh cáo14/01/2018, 09:27
Hết hiệu lực21/01/2018, 09:27 (Đã hết hiệu lực)