Cảnh cáo #133 - 3F BedWars

Cảnh cáo #133Hết hiệu lực

Người bị cảnh cáohuyen123
Bị cảnh cáo bởiThanhSK
Lí do cảnh cáolần sau chết thì chết lun, đừng out trốn tránh
Thời gian cảnh cáo12/01/2018, 16:36
Hết hiệu lực19/01/2018, 16:36 (Đã hết hiệu lực)