Cảnh cáo #132 - 3F BedWars

Cảnh cáo #132Hết hiệu lực

Người bị cảnh cáoMr_Kog
Bị cảnh cáo bởiThanhSK
Lí do cảnh cáolần sau đừng nói tên server nhé
Thời gian cảnh cáo12/01/2018, 15:19
Hết hiệu lực19/01/2018, 15:19 (Đã hết hiệu lực)