Cảnh cáo #131 - 3F BedWars

Cảnh cáo #131Hết hiệu lực

Người bị cảnh cáoJack_der_killer2
Bị cảnh cáo bởiThanhSK
Lí do cảnh cáokhông được nói ipserver
Thời gian cảnh cáo12/01/2018, 11:57
Hết hiệu lực19/01/2018, 11:57 (Đã hết hiệu lực)