Cảnh cáo #129 - 3F BedWars

Cảnh cáo #129Hết hiệu lực

Người bị cảnh cáoxRuawis
Bị cảnh cáo bởiSidzz
Lí do cảnh cáospam
Thời gian cảnh cáo26/12/2017, 19:37
Hết hiệu lực02/01/2018, 19:37 (Đã hết hiệu lực)