Cảnh cáo #126 - 3F BedWars

Cảnh cáo #126Hết hiệu lực

Người bị cảnh cáoWindBow
Bị cảnh cáo bởixWelax
Lí do cảnh cáongu ngoc
Thời gian cảnh cáo12/11/2017, 15:49
Hết hiệu lực19/11/2017, 15:49 (Đã hết hiệu lực)