Kick #91 - 3F BedWars

Kick #91

Người bị kickbao_gamer_YT
Bị kick bởiJouris
Lí do kickkhông xin point
Thời gian kick09/01/2018, 18:57