Kick #87 - 3F BedWars

Kick #87

Người bị kickTrump
Bị kick bởiJouris
Lí do kickVề nước xây tường <3
Thời gian kick08/01/2018, 23:06