Ban #6597 - 3F BedWars

Ban #6597Hết hiệu lực

Người bị banmeobingulol
Bị ban bởiThanhSK
Lí do banvi phạm luật bw-1
Thời gian ban14/01/2018, 14:28
Hết hiệu lực13/02/2018, 14:28 (Đã hết hiệu lực)