Ban #6596 - 3F BedWars

Ban #6596Hết hiệu lực

Người bị banAlanwalk3010
Bị ban bởiThanhSK
Lí do banvi phạm luật bw-1
Thời gian ban14/01/2018, 14:25
Hết hiệu lực13/02/2018, 14:25 (Đã hết hiệu lực)