Ban #6595 - 3F BedWars

Ban #6595Hết hiệu lực

Người bị banhuynhanhtu
Bị ban bởiThanhSK
Lí do banvi phạm luật bw-1
Thời gian ban14/01/2018, 14:17
Hết hiệu lực13/02/2018, 14:17 (Đã hết hiệu lực)