Ban #6593 - 3F BedWars

Ban #6593Có hiệu lực

Người bị banBachGamingTM
Bị ban bởiThanhSK
Lí do banvi phạm luật bw-1 ( đã là gaming tại sao lại dùng hack? )
Thời gian ban14/01/2018, 14:17
Hết hiệu lực13/02/2018, 14:17