Ban #6592 - 3F BedWars

Ban #6592Hết hiệu lực

Người bị banHiroki
Bị ban bởiThanhSK
Lí do banvi phạm luật bw-1
Thời gian ban14/01/2018, 14:14
Hết hiệu lực13/02/2018, 14:14 (Đã hết hiệu lực)