Ban #6591 - 3F BedWars

Ban #6591Hết hiệu lực

Người bị banchintonhatlang
Bị ban bởiThanhSK
Lí do banvi phạm luật bw-1
Thời gian ban14/01/2018, 14:10
Hết hiệu lực13/02/2018, 14:10 (Đã hết hiệu lực)