Ban #6590 - 3F BedWars

Ban #6590Hết hiệu lực

Người bị banNguoiNaoDay1
Bị ban bởiThanhSK
Lí do banvi phạm luật bw-1
Thời gian ban14/01/2018, 14:09
Hết hiệu lực13/02/2018, 14:09 (Đã hết hiệu lực)