Ban #6589 - 3F BedWars

Ban #6589Hết hiệu lực

Người bị banAlanticNoob
Bị ban bởiThanhSK
Lí do banvi phạm luật bw-1
Thời gian ban14/01/2018, 14:08
Hết hiệu lực13/02/2018, 14:08 (Đã hết hiệu lực)