Ban #6588 - 3F BedWars

Ban #6588Hết hiệu lực

Người bị banahahahadongoc
Bị ban bởiThanhSK
Lí do banvi phạm luật bw-1
Thời gian ban14/01/2018, 14:07
Hết hiệu lực13/02/2018, 14:07 (Đã unban bởi Sidzz)