Bans - 3F BedWars

Bans


Tên
Bị ban bởi
Lí do
Thời gian ban
Hết hiệu lực

xDog2004

ThanhSK

vi phạm luật bw-117/01/2018, 22:4416/02/2018, 22:44

jackminecraftvn

ThanhSK

vi phạm luật bw-117/01/2018, 22:4216/02/2018, 22:42

jacobh03

ThanhSK

vi phạm luật bw-117/01/2018, 22:4216/02/2018, 22:42

Zombius

ThanhSK

vi phạm luật bw-2 ( rủ team )17/01/2018, 21:0820/01/2018, 21:08

lethanhnam115

ThanhSK

vi phạm luật bw-117/01/2018, 21:0816/02/2018, 21:08

haiminh2911

ThanhSK

VI phạm luật LC-117/01/2018, 18:55Ban vĩnh viễn

haiminh2911

ThanhSK

VI phạm luật LC-117/01/2018, 18:55Ban vĩnh viễn (Đã unban bởi ThanhSK)

haiminh2911

ThanhSK

VI PHẠM LUẬT BW-117/01/2018, 18:5516/02/2018, 18:55 (Đã unban bởi ThanhSK)

thangcb12

ThanhSK

vi phạm luật bw-117/01/2018, 18:5216/02/2018, 18:52

dathoangmklc

ThanhSK

vi phạm luật bw-117/01/2018, 18:5116/02/2018, 18:51
«
»
Trang 2/661