Bans - 3F BedWars

Bans


Tên
Bị ban bởi
Lí do
Thời gian ban
Hết hiệu lực

JakerNTG

9m0m

quảng cáo sv20/11/2018, 15:32Ban vĩnh viễn

Hoa_Vinh

9m0m

Vi phạm luật chung!20/11/2018, 15:26Ban vĩnh viễn

Issei_Anime

9m0m

Vi phạm luật chung!20/11/2018, 15:25Ban vĩnh viễn

ZzConDogzZ

9m0m

Cố tình vượt Anti Team (BR-2)20/11/2018, 15:0010/12/2018, 15:00

danhvsnam

9m0m

Cố tình vượt Anti Team (BR-2)20/11/2018, 15:0010/12/2018, 15:00

Forhettor_PN

9m0m

Quảng cáo server khác (LC-1)20/11/2018, 15:00Ban vĩnh viễn

OrangeFruits_PN

9m0m

Quảng cáo server khác (LC-1)20/11/2018, 15:00Ban vĩnh viễn

Titan_Zombie

9m0m

Quảng cáo server khác (LC-1)20/11/2018, 15:00Ban vĩnh viễn

danhvsnam

9m0m

Cross Team (BR-2)20/11/2018, 14:5927/11/2018, 14:59 (Đã unban bởi 9m0m)

PvP_Milk

9m0m

Cross Team (BR-2)20/11/2018, 14:5927/11/2018, 14:59
«
»
Trang 1/1897