Bans - 3F BedWars

Bans


Tên
Bị ban bởi
Lí do
Thời gian ban
Hết hiệu lực

Vighper123

Sidzz

Quảng cáo server khác (LC-1)17/01/2018, 23:46Ban vĩnh viễn

HoangVy

Sidzz

Quảng cáo server khác (LC-1)17/01/2018, 23:46Ban vĩnh viễn

longgameming

Sidzz

Sử dụng hack (BW-1)17/01/2018, 23:4516/02/2018, 23:45

gftxgnzjtck

Sidzz

Sử dụng hack (BW-1)17/01/2018, 23:4516/02/2018, 23:45

I_zuka_kakazz

Sidzz

Sử dụng hack (BW-1)17/01/2018, 23:4516/02/2018, 23:45

hungminer1995

Sidzz

Sử dụng hack (BW-1)17/01/2018, 23:4516/02/2018, 23:45

Mr_Gaming

Sidzz

Sử dụng hack (BW-1)17/01/2018, 23:4516/02/2018, 23:45

I_zuka_kakazz

ThanhSK

vi phạm luật bw-117/01/2018, 22:5016/02/2018, 22:50 (Đã unban bởi Sidzz)

0949997052

ThanhSK

vi phạm luật bw-117/01/2018, 22:4816/02/2018, 22:48

kienkilll

ThanhSK

vi phạm luật bw-117/01/2018, 22:4716/02/2018, 22:47
«
»
Trang 1/661